Tietosuojaseloste

Tämä on LakiMarin henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.9.2019. Viimeisin muutos 22.1.2022.

Rekisterinpitäjä

Verkkosivujen osoite on https://www.lakimari.fi

LakiMari (y-tunnus 2749562-1),

c/o Mari Sarajärvi, Kallioimarre 4, 42100 Jämsä, sähköposti: info@lakimari.fi

Rekisterin nimi

Rekisterinpitäjän omistaman ja hallinnoiman lainopillisten palveluiden asiakas- ja markkinointirekisteri.

Tietosuojan yleiset periaatteet

Jotta voit saada parasta mahdollista asiakaspalvelua, edellyttää se, että keräämme ja käsittelemme joitakin sinua koskevia tietoja. Arvostamme kuitenkin yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan sitä. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Rekisterinpitäjänä käsittelemme sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti.

Käyttämällä palvelujamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, ei yhteistyömme ja vuorovaikutuksemme voi kehittyä sinua ja meitä tyydyttävällä tavalla.

Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja käsitellään?

Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen hoito ja asiakastietojen ylläpito  
 • Käyttäjien tunnistaminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Sopimusvelvoitteiden täyttäminen
 • Laskutus
 • Markkinointitoimenpiteet
 • Liiketoiminnan, verkkosivujen ja palveluiden kehittäminen
 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen
 • Palveluidemme kohdentaminen

Tietojasi ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

Mitä henkilötietoja sinusta kerätään ja mistä lähteistä?

Keräämme sinua koskevia henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen tai palveluidemme käytön yhteydessä.

Tyypillisesti saatamme saada suoraan sinulta seuraavia tietoja:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Osoite
 • Toimeksiantoon liittyviä tietoja
 • Asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten ostohistoria


Toimeksiannon toteuttamiseen liittyviä tietoja voimme saada antamasi kirjallisen toimeksiannon perusteella myös kolmansilta osapuolilta, kuten Väestörekisteristä, Maanmittauslaitokselta tai seurakunnilta.

LakiMarin markkinointirekisteriin (sähköpostilista) on yleensä mahdollista rekisteröityä pääasiallisesti nimellä ja sähköpostiosoitteella.

Kun vierailet LakiMarin verkkosivustolla, tietokoneesi voi lähettää automaattisesti tiettyjä teknisiä ja muita tietoja (esim. IP-osoite, selaintyyppi, tieto siitä, mitä kautta tulit sivustolle). LakiMari kerää myös evästeiden avulla tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää sivustoa. Tämän tietosuojaselosteen Evästeet -osiossa on tästä tarkempaa tietoa.

Kun syötät henkilötietoja LakiMarin verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin ilmoitat henkilötietoja LakiMarille, hyväksyt henkilötietojesi keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Millä perusteella henkilötietojasi käsitellään?

Huolehdimme siitä, että meillä on aina lain edellyttämä peruste henkilötietojesi käsittelemiselle. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle rekisterissämme on pääsääntäisesti joku seuraavista

olet itse antanut vapaaehtoisen suostumuksen (esim. yhteydenotto meihin)

sopimussuhde, jossa olet osapuolena (esim. olet antanut lainopillisten palveluiden osalta toimeksiannon hoidettavaksemme)

rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhteen ylläpitäminen ja liiketoiminnan kehittäminen).

Kuka käsittelee tietojasi ja luovutetaanko niitä kolmansille?

Henkilötietojasi käsittelee yrityksemme henkilöstöön kuuluvat henkilöt tehtäviään suorittaessaan.

Tietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tiedon luovuttaminen ole välttämätöntä palvelun tuottamiseksi (esim. veroilmoitus verottajalle) tai tietojen tallentamiseksi, säilyttämiseksi tai käsittelemiseksi ulkoistettujen palvelujen yhteydessä. Huolehdimme tällöin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lain mukaisesti.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

Luovutetaanko tietojasi EU:n ulkopuolelle?

Joiltain osin alihankkijat tai palvelimet, joilla tietoja säilytetään tai käsitellään, saattavat sijaita EU/ETA-alueen ulkopuolella. Emme muutoin luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti EU/ETA-alueen ulkopuolelle.

Huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Muut kuin laskutusta varten kerätyt henkilötiedot luovutetaan sinulle toimeksiannon päättyessä takaisin tai hävitetään eikä niitä tämän jälkeen säilytetä meillä poislukien testamenttiin tai edunvalvontavaltuutuksen laatimiseen liittyvät muistiinpanot ilman henkilötunnuksia, joita säilytetään enintään 10 vuotta toimeksiannon solmimispäivästä alkaen.

Miten tietojasi säilytetään ja suojataan?

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelun tuottamiseen liittyvien toimenpiteiden perusteella tiedon saantiin oikeutetulle taholle.

Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Tietojen antamisen pakollisuus ja antamatta jättämisen seuraukset?

Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta.

Käytetäänkö verkkosivulla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista tai tullessaan verkkosivustollemme. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

Millaisia oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia sinulla on?

Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille.

Tiedonsaantioikeus

Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää, mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme sekä täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi

Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten ilmoittamalla siitä meille.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa.

Miten voit toteuttaa oikeutesi?

Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta päivittää?

Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön tai sen soveltamisen muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen.

Mihin voit ottaa yhteyttä tietosuoja-asioissa?

Yhteystiedot: LakiMari, sähköposti info@lakimari.fi